Rotary leadership institute

Rotary Distrikt 2310 går sammen med Rotary Distrikt 2260 om å etablere en divisjon av The Rotary Leadership Institute #RLI . Rotary Leadership Institute er et samarbeidsprosjekt mellom en rekke distrikter over hele verden, med formål å tilby et skreddersydd opplæringsprogram for medlemmer som ønsker å kvalifisere seg for lederverv i Rotary. Alle Rotarianere er... Fortsett lesing →

113 år med Rotary historie – de først år

I år er det 113 år siden Paul Harris samle Gustavus Loehr (gruveingeniør), Silvester Schiele (kullhandler) og Hiram Shorey (skredder) på Loehrs kontor i rom 711 i Unity Building i Chicago sentrum. De fire første rotarianere. (Courtesy of Rotary International) Formålet var å starte en klubb hvor ledere fra vidt forskjellige bransjer kunne treffes for... Fortsett lesing →

Rotary Youth Exchange

Rotary har flere programmer for ungdommer. Felles for disse er at de skal gi deltakerne minner og kunnskap for livet. Gjennom Rotary Exchange/Ungdomsutveksling får unge mennesker muligheter til å lære et nytt språk, oppdage en annen kultur, og bli virkelig internasjonale borgere. Rotarys Youth Exchange for studenter fra 15 til 19 år, er sponset av... Fortsett lesing →

Vennskap over landegrenser

Rotary er en helt unik organisasjon: - Verdens største yrkesnettverk i kombinasjon med å være en betydelig global humanitær organisasjon. Men Rotary er også en medlemsorganisasjon, hvor bekjentskaper utvikles til vennskap, både i egen klubb og over landegrenser. I en stadig mer utfordrende verden bidrar Rotary til oppfyllelse av et av våre mest grunnleggende behov... Fortsett lesing →

Next generation of peacemakers

I løpet av de siste 10 år har Rotary Peace Centers uteksaminert mer enn 1000 Rotary Fellows for en karriere innenfor fredsbygging. Mange av dem er allerede ledere ved internasjonale organisasjoner eller har stertet sin egen virksomhet. Norge er i mange henseende anerkjent for sitt arbeid for fred og forsoning. Det har derfor vært interessant... Fortsett lesing →

Rotary`s fredsskapende virksomhet

I år er det 72 år siden FN-pakten (Charter of the United Nations) trådte i kraft. Avtalen av 26.juni 1945 etablerte verdensorganisasjonene De Forente Nasjoner og innledes bl.a. med: «Vi De Forente Nasjoners folk er bestemt på; å redde kommende slektledd fra krigens svøpe… [og] å vise forståelse overfor hverandre og leve sammen i fred... Fortsett lesing →

50.000 Happy Birthdays

På Distriktskonferansen vår hadde vi gleden av å ha besøk av Tore Lærdal (Laerdal Medical/Laerdal Global Health) og Guvernør Christin Landmark fra Distrikt 2250. De holdt presentasjoner på konferansen som berørte oss alle. Som kjent er et av Rotary`s seks satsningsområdene innenfor Humanitær tjeneste, å utvide tilgangen til kvalitetspleie, slik at mødre og barn overalt... Fortsett lesing →

End Polio – Countdown to History

100 -årsfeiringen av The Rotary Foundation (Rotaryfondet) siste Rotaryår, har vært med på å bevisstgjøre oss om Rotarys omfattende humanitære virksomhet. Rotaryfondet er et kraftig virkemiddel i Rotarys arbeid innenfor de 6 fokusområdene: fremme fred, skaffe rent vann, redde kvinner og barn, støtte utdanning, styrke lokale økonomier og bekjempe sykdom. Vår humanitære virksomhet blir minst like... Fortsett lesing →

Rotary Internationals five year financial forcast

Forvaltning av Rotary Internationals finansielle eiendeler er et av de viktigste ansvarsområdene både for Rotary`s faste ansatte og frivillige. Mer enn 70% av Rotary Internationals inntekter kommer fra medlemskontingenter. Det er en sentral oppgave for Rotary Internationals styre, komiteer og ansatte å forvalte betrodde midler, slik at midlene benyttes til  de prioriterte formål. Videre å... Fortsett lesing →

Blogg på WordPress.com.

opp ↑

%d bloggere liker dette: